صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

مشخصات صندوق

نام صندوق : توازن معیار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی معیار

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/26

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://meyarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,005

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 210,999,990

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,000

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 289,000,010

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,109,915 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.4 ٪
یک ماه گذشته
1.61 ٪
سه ماه گذشته
4.45 ٪
شش ماه گذشته
9.75 ٪
یک سال گذشته
24.53 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
36.54 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر