دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجربه ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/05

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.tajrobeiranian.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 27,543,156

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 724,300

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 27,442,025

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,275,700

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,876,258 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.72 ٪
یک ماه گذشته
10.98 ٪
سه ماه گذشته
46.78 ٪
شش ماه گذشته
166.5 ٪
یک سال گذشته
259.44 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,546.25 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق