صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجربه ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : بانک آینده

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/04/15

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.tajrobeiranian.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,573,586

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,979,890

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,565,694

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 48,020,110

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,099,902 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.61 ٪
یک ماه گذشته
-13.78 ٪
سه ماه گذشته
-13.87 ٪
شش ماه گذشته
-18.58 ٪
یک سال گذشته
-29.83 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,409.81 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر