صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

11,421,742
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:تجربه ایرانیان
نوع:مختلط
مدیر:کارگزاری بانک آینده
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
تاریخ تاسیس:1390/05/05
حسابرس:وانیا نیک تدبیر
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد11,512,545  (ریال)
آدرس سایت http://www.tajrobeiranian.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:2.65
بازده ماهانه:3.01
بازده فصلی:23.79
بازده نیم سال:38.45
بازده سالانه:81.94
بازده کل:1,001.4
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :10.85
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-9.62