صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجربه ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : بانک آینده

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/04/15

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.tajrobeiranian.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 22,573,494

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 286,726

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 22,481,164

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,713,274

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,445,934 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.03 ٪
یک ماه گذشته
1.24 ٪
سه ماه گذشته
-5.22 ٪
شش ماه گذشته
-14 ٪
یک سال گذشته
102.77 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,067.87 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر