دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجربه ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : بانک آینده

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/04/15

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.tajrobeiranian.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 23,836,707

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 376,807

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 23,696,595

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,623,193

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,929,043 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.29 ٪
یک ماه گذشته
-1.81 ٪
سه ماه گذشته
-9.31 ٪
شش ماه گذشته
27.51 ٪
یک سال گذشته
187.34 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,185.08 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر