صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجارت شاخصی کاردان

بازارگردان : تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds3.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 172,613

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,808,335

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 171,432

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 75,191,665

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,252,943 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.669 ٪
یک ماه گذشته
-10.014 ٪
سه ماه گذشته
-11.874 ٪
شش ماه گذشته
-6.044 ٪
یک سال گذشته
4.345 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,525.102 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر