صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجارت شاخصی کاردان

بازارگردان : تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds3.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 162,670

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 23,508,335

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 161,639

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 76,491,665

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,799,863 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.679 ٪
یک ماه گذشته
-0.779 ٪
سه ماه گذشته
-10.251 ٪
شش ماه گذشته
-23.812 ٪
یک سال گذشته
158.556 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,432.268 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر