صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجارت شاخصی کاردان

بازارگردان : تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds3.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 157,958

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 22,208,335

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 156,878

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 77,791,665

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,483,988 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.273 ٪
یک ماه گذشته
-6.733 ٪
سه ماه گذشته
2.305 ٪
شش ماه گذشته
1.327 ٪
یک سال گذشته
26.558 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,387.136 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر