دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجارت شاخصی کاردان

بازارگردان : تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds3.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 173,060

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,308,335

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 171,964

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 75,691,665

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,180,149 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.085 ٪
یک ماه گذشته
1.418 ٪
سه ماه گذشته
-18.978 ٪
شش ماه گذشته
48.067 ٪
یک سال گذشته
343.652 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,530.145 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر