صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : بذر امید آفرین

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/16

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.bazreomidfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 96,918

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 29,066,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 96,704

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 670,933,600

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,810,816 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.27 ٪
یک ماه گذشته
-3.23 ٪
سه ماه گذشته
-10.56 ٪
شش ماه گذشته
-25.55 ٪
یک سال گذشته
135.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
267.29 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر