دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : بذر امید آفرین

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/16

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.bazreomidfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 107,413

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 29,816,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 107,202

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 670,183,600

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,196,356 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.43 ٪
یک ماه گذشته
3.34 ٪
سه ماه گذشته
-17.49 ٪
شش ماه گذشته
36.94 ٪
یک سال گذشته
301.78 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
296.79 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر