صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : بذر امید آفرین

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/16

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.bazreomidfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 90,801

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 29,066,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 90,599

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 670,933,600

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,633,362 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.51 ٪
یک ماه گذشته
-7.66 ٪
سه ماه گذشته
-6.11 ٪
شش ماه گذشته
-6.5 ٪
یک سال گذشته
11.58 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
243.96 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر