صندوق سرمایه گذاری بانک دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : بانک دی

ضامن نقدشوندگی : بانک دی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/03/23

حسابرس: هدف نوین نگر

آدرس سایت: http://www.dayfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/11/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 26,433,286

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 42,910

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 26,250,717

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 457,090

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,126,418 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.57 ٪
یک ماه گذشته
-17.07 ٪
سه ماه گذشته
-6.74 ٪
شش ماه گذشته
-35.15 ٪
یک سال گذشته
155.81 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,525.1 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر