دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

مشخصات صندوق

نام صندوق : بانک توسعه تعاون

ضامن نقدشوندگی : بانک توسعه تعاون

مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20

حسابرس: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: https://trfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 57,292,556

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 117,143

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 56,899,232

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 82,857

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,665,346 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.859 ٪
یک ماه گذشته
-13.828 ٪
سه ماه گذشته
-26.823 ٪
شش ماه گذشته
68.53 ٪
یک سال گذشته
360.906 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,548.004 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر