دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی

مشخصات صندوق

نام صندوق : باران کارگزاری بانک کشاورزی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کشاورزی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

آدرس سایت: http://baran.bkisecurities.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 57,678,435

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 40,213

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 57,305,683

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 9,787

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,304,433 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
8.72 ٪
یک ماه گذشته
19.16 ٪
سه ماه گذشته
-2.3 ٪
شش ماه گذشته
61.03 ٪
یک سال گذشته
401.36 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,630.79 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر