صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت گنجینه امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمدثابت گنجینه امید ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.ganjinehomidfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/09/09

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 110,933

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 574,104,673

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 110,766

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -74,104,673

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 63,591,054 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.384 ٪
یک ماه گذشته
2.162 ٪
سه ماه گذشته
4.526 ٪
شش ماه گذشته
11.531 ٪
یک سال گذشته
16.048 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
142.547 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر