مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمدثابت کیان

بازارگردان : گروه مالی گسترش سرمایه کیان

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/09/28

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: https://kianfunds1.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 35,949

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,276,825,485

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 35,912

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,723,174,515

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 45,853,094 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.73 ٪
یک ماه گذشته
1.22 ٪
سه ماه گذشته
4.08 ٪
شش ماه گذشته
9.49 ٪
یک سال گذشته
19.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
253.57 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر