مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمدثابت کوثر یکم

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری آبان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/26

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://kosar1fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,209,393

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 16,164,844

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,207,164

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 83,835,156

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,513,613 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.347 ٪
یک ماه گذشته
2.859 ٪
سه ماه گذشته
1.923 ٪
شش ماه گذشته
7.205 ٪
یک سال گذشته
18.826 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
164.22 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر