صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.ganjinehomidfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,092,166

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 30,650,883

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,090,944

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 19,349,117

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,438,410 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.702 ٪
یک ماه گذشته
5.158 ٪
سه ماه گذشته
12.417 ٪
شش ماه گذشته
18.84 ٪
یک سال گذشته
29.153 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
108.958 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق