دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30

حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.ganjinehomidfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,130,817

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 31,165,522

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,130,140

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 18,834,478

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,221,416 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.18 ٪
یک ماه گذشته
0.479 ٪
سه ماه گذشته
2.115 ٪
شش ماه گذشته
16.64 ٪
یک سال گذشته
33.958 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
122.362 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر