صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کیان

بازارگردان : گروه مالی گسترش سرمایه کیان

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/09/28

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://kianfunds1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 28,275

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,316,425,485

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 28,267

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,683,574,515

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,211,052 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.43 ٪
یک ماه گذشته
1.9 ٪
سه ماه گذشته
5 ٪
شش ماه گذشته
10.06 ٪
یک سال گذشته
26.93 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
178.3 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر