دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/09/28

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://kianfunds1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 24,954

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 299,906,974

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 24,945

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 93,026

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,481,177 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.25 ٪
یک ماه گذشته
1.51 ٪
سه ماه گذشته
11.74 ٪
شش ماه گذشته
23.94 ٪
یک سال گذشته
41.57 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
145.59 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق