دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کیان

بازارگردان : گروه مالی گسترش سرمایه کیان

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/09/28

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://kianfunds1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 25,942

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 855,725,485

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 25,939

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,144,274,515

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,196,301 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.34 ٪
یک ماه گذشته
1.42 ٪
سه ماه گذشته
3.46 ٪
شش ماه گذشته
16.17 ٪
یک سال گذشته
38.25 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
155.25 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر