دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کوثر یکم

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری آبان

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/26

حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران

آدرس سایت: http://kosar1fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,146,773

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,347,581

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,142,126

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 91,652,419

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,533,988 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.234 ٪
یک ماه گذشته
4.235 ٪
سه ماه گذشته
12.43 ٪
شش ماه گذشته
22.737 ٪
یک سال گذشته
33.306 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
117.482 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر