صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کوثر یکم

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری آبان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/26

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://kosar1fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,166,126

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 18,692,653

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,164,037

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 81,307,347

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,758,938 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.85 ٪
یک ماه گذشته
2.518 ٪
سه ماه گذشته
4.463 ٪
شش ماه گذشته
10.825 ٪
یک سال گذشته
36.667 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
130.514 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر