دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کمند

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/05/30

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,131

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,823,900,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,123

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 176,100,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 79,194,933 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.44 ٪
یک ماه گذشته
2.04 ٪
سه ماه گذشته
5.44 ٪
شش ماه گذشته
9.86 ٪
یک سال گذشته
20.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
65.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر