صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت کمند

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمدثابت کمند

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/05/30

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/06/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,087

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 13,553,800,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,077

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 446,200,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 136,580,841 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.4 ٪
یک ماه گذشته
1.73 ٪
سه ماه گذشته
4.88 ٪
شش ماه گذشته
9.9 ٪
یک سال گذشته
20.13 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
81.66 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر