صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کمند

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/05/30

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,041

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 10,927,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,031

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -2,927,000,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,602,271 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.43 ٪
یک ماه گذشته
1.66 ٪
سه ماه گذشته
4.96 ٪
شش ماه گذشته
9.9 ٪
یک سال گذشته
18.64 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
74.38 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر