صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کمند

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/05/30

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,159

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 9,639,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,149

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,639,000,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,823,570 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.45 ٪
یک ماه گذشته
1.74 ٪
سه ماه گذشته
4.9 ٪
شش ماه گذشته
9.71 ٪
یک سال گذشته
17.94 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
70.18 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر