صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کاردان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds1.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,016,811

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 155,414,500

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,015,889

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -55,414,500

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 157,883,949 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.361 ٪
یک ماه گذشته
1.7 ٪
سه ماه گذشته
5.156 ٪
شش ماه گذشته
10.32 ٪
یک سال گذشته
20.811 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
118.763 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر