صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت کاردان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds1.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,014,198

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 216,107,719

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,013,121

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -116,107,719

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 218,943,213 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.354 ٪
یک ماه گذشته
1.654 ٪
سه ماه گذشته
5.037 ٪
شش ماه گذشته
10.232 ٪
یک سال گذشته
20.868 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
123.527 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر