صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت نگین سامان

بازارگردان : بانک سامان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/03

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.neginsaman.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,034

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 499,996,618

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,029

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -494,996,618

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,014,383 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.404 ٪
یک ماه گذشته
1.735 ٪
سه ماه گذشته
5.255 ٪
شش ماه گذشته
10.42 ٪
یک سال گذشته
27.876 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
51.16 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر