دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت نگین سامان

ضامن نقدشوندگی : بانک سامان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/03

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

آدرس سایت: http://www.neginsaman.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/06/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,017,480

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,868,869

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,016,831

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 131,131

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,950,815 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.455 ٪
یک ماه گذشته
1.683 ٪
سه ماه گذشته
5.147 ٪
شش ماه گذشته
16.872 ٪
یک سال گذشته
27.273 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
42.173 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق