صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت نگین سامان

بازارگردان : بانک سامان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/03

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.neginsaman.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,098

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 999,996,618

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,095

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -994,996,618

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,095,269 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.398 ٪
یک ماه گذشته
1.707 ٪
سه ماه گذشته
5.107 ٪
شش ماه گذشته
10.247 ٪
یک سال گذشته
19.618 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
55.282 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر