صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

1,018,484
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:با درآمد ثابت نگین سامان
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:تامین سرمایه کاردان
متولی:موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تاریخ تاسیس:1396/02/03
حسابرس:بیات رایان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,019,993  (ریال)
آدرس سایت http://www.neginsaman.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.58
بازده ماهانه:1.85
بازده فصلی:5.14
بازده نیم سال:10.08
بازده سالانه:19.32
بازده کل:51.19
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :6.25
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-5.25