دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری توازان معیار

مشخصات صندوق

نام صندوق : توازان معیار

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/26

حسابرس: و خدمات مالی کوشامنش

آدرس سایت: http://meyarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,115

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 460,199,990

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,111

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 39,800,010

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,652,728 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.06 ٪
یک ماه گذشته
1.3 ٪
سه ماه گذشته
5.07 ٪
شش ماه گذشته
16.81 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
24.15 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق