صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

مشخصات صندوق

نام صندوق : توازن معیار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی معیار

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/26

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://meyarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,089

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 215,799,990

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,085

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 284,200,010

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,176,193 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.28 ٪
یک ماه گذشته
2.7 ٪
سه ماه گذشته
5.21 ٪
شش ماه گذشته
10.54 ٪
یک سال گذشته
19.59 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
38.69 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر