مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت مانی

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مهرگان

مدیر صندوق: سبدگردان مانی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1400/06/21

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: https://manifunds.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,869

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 166,240,940

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,856

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 33,759,060

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,970,888 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.398 ٪
یک ماه گذشته
0.637 ٪
سه ماه گذشته
4.375 ٪
شش ماه گذشته
10.319 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
16.567 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر