دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت فیروزه آسیا

بازارگردان : گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/06

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.firouzehfixetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 21,409

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 93,202,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 21,400

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 206,798,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,994,486 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.65 ٪
یک ماه گذشته
1.17 ٪
سه ماه گذشته
5.05 ٪
شش ماه گذشته
10.18 ٪
یک سال گذشته
29.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
112.92 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر