صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت فیروزه آسیا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/06

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.firouzehfixetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 19,404

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 93,202,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 19,397

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 206,798,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,807,749 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.38 ٪
یک ماه گذشته
4.75 ٪
سه ماه گذشته
9.3 ٪
شش ماه گذشته
17.83 ٪
یک سال گذشته
38.57 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
93.11 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق