صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت فیروزه آسیا

بازارگردان : گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/06

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.firouzehfixetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 22,231

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 93,202,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 22,218

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 206,798,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,070,703 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.65 ٪
یک ماه گذشته
0.68 ٪
سه ماه گذشته
3.83 ٪
شش ماه گذشته
9.06 ٪
یک سال گذشته
26.63 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
120.92 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر