صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت فیروزه آسیا

بازارگردان : گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/06

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.firouzehfixetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 22,796

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 93,202,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 22,757

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 206,798,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,120,909 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.12 ٪
یک ماه گذشته
0.04 ٪
سه ماه گذشته
2.28 ٪
شش ماه گذشته
7.17 ٪
یک سال گذشته
18.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
126.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر