دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت فیروزه آسیا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/06

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.firouzehfixetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 20,216

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 93,202,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 20,209

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 206,798,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,883,468 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.15 ٪
یک ماه گذشته
1.04 ٪
سه ماه گذشته
4.62 ٪
شش ماه گذشته
16.08 ٪
یک سال گذشته
33.23 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
101.59 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق