دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت تصمیم

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/21

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://www.tasmimfixedincom.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,990

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 339,955,500

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,974

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 160,044,500

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,090,429 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.79 ٪
یک ماه گذشته
7.53 ٪
سه ماه گذشته
21.37 ٪
شش ماه گذشته
39.03 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
49.87 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق