صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

11,547
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:با درآمد ثابت تصمیم
نوع:قابل معامله
مدیر:سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
متولی:موسسه حسابرسی آزموده کاران
تاریخ تاسیس:1398/07/28
حسابرس:آرمان آروین پارس
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد11,581  (ریال)
آدرس سایت http://www.tasmimfixedincom.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:1.59
بازده ماهانه:3.49
بازده فصلی:10.95
بازده نیم سال:0
بازده سالانه:0
بازده کل:15.25
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :2.2
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-1.19