دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت تصمیم

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/21

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://www.tasmimfixedincom.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,024

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 312,255,500

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,018

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 187,744,500

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,689,282 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.39 ٪
یک ماه گذشته
1.77 ٪
سه ماه گذشته
1.78 ٪
شش ماه گذشته
18.67 ٪
یک سال گذشته
46.05 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
50.57 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر