صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت تصمیم

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/21

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://www.tasmimfixedincom.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 16,299

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 267,355,500

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 16,275

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 232,644,500

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,351,172 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.18 ٪
یک ماه گذشته
1.13 ٪
سه ماه گذشته
4.45 ٪
شش ماه گذشته
9.88 ٪
یک سال گذشته
31.95 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
63.17 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر