صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت امید انصار

ضامن نقدشوندگی : بانک انصار

مدیر صندوق: کارگزاری بانک انصار

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.omidansarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,005,346

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 33,367,645

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,459

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 6,632,355

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,483,069 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.344 ٪
یک ماه گذشته
1.322 ٪
سه ماه گذشته
4.572 ٪
شش ماه گذشته
9.603 ٪
یک سال گذشته
18.875 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
103.998 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر