دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت اعتماد ملل

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: سبد گردان هدف

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/03

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.emelalfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,001,649

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,484,793

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,001,142

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -984,793

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,489,916 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.39 ٪
یک ماه گذشته
1.84 ٪
سه ماه گذشته
5.42 ٪
شش ماه گذشته
11.6 ٪
یک سال گذشته
25.78 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
94.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر