صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل

مشخصات صندوق

نام صندوق : با درآمد ثابت اعتماد ملل

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: سبد گردان هدف

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/03

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.emelalfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,001,567

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,350,631

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,001,048

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 149,369

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,354,143 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.04 ٪
یک ماه گذشته
2.24 ٪
سه ماه گذشته
7.8 ٪
شش ماه گذشته
13.98 ٪
یک سال گذشته
25.48 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
84.66 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق