صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

مشخصات صندوق

نام صندوق : اوج ملت

ضامن نقدشوندگی : بانک ملت

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: https://owjmellat.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,011,211

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 77,825,413

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,010,411

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,174,587

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 78,635,652 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.381 ٪
یک ماه گذشته
1.633 ٪
سه ماه گذشته
4.806 ٪
شش ماه گذشته
9.614 ٪
یک سال گذشته
19.792 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
193.418 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر