صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندیشه ورزان صبا تامین

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: کارگزاری صبا تامین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/11

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://sast.sababroker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 17,988

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,034,498,538

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 17,973

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 465,501,462

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,592,873 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.44 ٪
یک ماه گذشته
1.13 ٪
سه ماه گذشته
4.47 ٪
شش ماه گذشته
9.07 ٪
یک سال گذشته
25.54 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
74.07 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر