دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندیشه ورزان صبا تامین

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: کارگزاری صبا تامین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/11

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://sast.sababroker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 17,182

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 856,798,538

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 17,174

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 643,201,462

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,714,628 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.76 ٪
سه ماه گذشته
4.33 ٪
شش ماه گذشته
12.12 ٪
یک سال گذشته
28.46 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
66.24 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر