صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندیشه ورزان صبا تامین

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: کارگزاری صبا تامین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/11

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://sast.sababroker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 18,544

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,009,398,538

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 18,525

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 490,601,462

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,698,900 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.09 ٪
یک ماه گذشته
0.99 ٪
سه ماه گذشته
3.78 ٪
شش ماه گذشته
8.96 ٪
یک سال گذشته
23.31 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
79.42 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر