صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندیشه خبرگان سهام

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری خبرگان سهام

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.khobreganfund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/05/10

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 19,614,430

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 82,995

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 19,492,666

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 117,005

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,617,793 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.26 ٪
یک ماه گذشته
9.43 ٪
سه ماه گذشته
25.58 ٪
شش ماه گذشته
22.01 ٪
یک سال گذشته
-19.48 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,825.06 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر