دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندیشه خبرگان سهام

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری خبرگان سهام

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.khobreganfund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 19,221,160

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 100,539

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 19,101,076

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 99,461

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,920,403 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
5.43 ٪
یک ماه گذشته
13.33 ٪
سه ماه گذشته
-10.69 ٪
شش ماه گذشته
68.57 ٪
یک سال گذشته
369.46 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,786.38 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر