دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندوخته پایدار سپهر

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/22

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://sepehreagah.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,142,593

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 98,961,371

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,141,814

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,038,629

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 112,995,516 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.27 ٪
یک ماه گذشته
0.38 ٪
سه ماه گذشته
17.3 ٪
شش ماه گذشته
25.82 ٪
یک سال گذشته
35.89 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
165.54 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق