دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندوخته پایدار سپهر

ضامن نقدشوندگی : بانک صادرات ایران

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/22

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://sepehreagah.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,110,372

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 94,100,435

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,109,239

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 5,899,565

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,379,894 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.28 ٪
یک ماه گذشته
-0.2 ٪
سه ماه گذشته
2.1 ٪
شش ماه گذشته
20.37 ٪
یک سال گذشته
34.96 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
169.9 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر