صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندوخته توسعه صادرات آرمانی

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/11/28

حسابرس: آگاه نگر

آدرس سایت: http://www.edbifund.net

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,010,255

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,740,696

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,009,181

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,259,304

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,903,588 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0 ٪
یک ماه گذشته
1.42 ٪
سه ماه گذشته
4.31 ٪
شش ماه گذشته
9.62 ٪
یک سال گذشته
19.98 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
87.73 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق