دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندوخته توسعه صادرات آرمانی

ضامن نقدشوندگی : بانک توسعه صادرات ایران

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/11/28

حسابرس: موسسه حسابرسی آگاه نگر

آدرس سایت: http://www.edbifund.net

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,009,255

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 28,180,917

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,008,199

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -8,180,917

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 28,411,974 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0 ٪
یک ماه گذشته
0 ٪
سه ماه گذشته
0 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
0 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر