صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین یکم فردا

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://aminfarda.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,120

تعداد واحدهای سرمایه گذاری :

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,116

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری :

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 73,315,014 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.317 ٪
یک ماه گذشته
1.607 ٪
سه ماه گذشته
4.828 ٪
شش ماه گذشته
7.816 ٪
یک سال گذشته
27.148 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
93.992 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر