دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین یکم فردا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://aminfarda.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,597

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,459,999,485

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,590

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 540,000,515

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 36,639,809 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.57 ٪
یک ماه گذشته
3.812 ٪
سه ماه گذشته
10.987 ٪
شش ماه گذشته
19.721 ٪
یک سال گذشته
30.29 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
85.483 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق