دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین یکم فردا

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://aminfarda.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,169

تعداد واحدهای سرمایه گذاری :

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,164

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری :

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,845,064 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.661 ٪
یک ماه گذشته
1.45 ٪
سه ماه گذشته
3.042 ٪
شش ماه گذشته
15.209 ٪
یک سال گذشته
27.392 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
88.863 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر