صندوق سرمایه گذاری امین سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین سامان

ضامن نقدشوندگی : بانک سامان

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/08/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.aminsaman.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,008,504

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,348,766

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,007,983

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 651,234

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,383,484 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.32 ٪
یک ماه گذشته
1.39 ٪
سه ماه گذشته
4.29 ٪
شش ماه گذشته
8.66 ٪
یک سال گذشته
18.24 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
186.52 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر