دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری امین سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین سامان

ضامن نقدشوندگی : بانک سامان

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/08/04

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.aminsaman.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,014,713

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,995,437

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,014,102

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,563

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,065,885 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.33 ٪
یک ماه گذشته
1.47 ٪
سه ماه گذشته
4.52 ٪
شش ماه گذشته
9.44 ٪
یک سال گذشته
19.37 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
176.93 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر