صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین تدبیرگران فردا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/11

حسابرس: ندوین و همکاران

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 106,020

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,078,690

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 105,294

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,921,310

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,166,514 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.68 ٪
یک ماه گذشته
-8.27 ٪
سه ماه گذشته
-4.17 ٪
شش ماه گذشته
1.09 ٪
یک سال گذشته
13.15 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
931.48 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر