صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین تدبیرگران فردا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/11

حسابرس: ندوین و همکاران

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 112,388

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,078,690

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 111,621

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,921,310

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,236,612 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.11 ٪
یک ماه گذشته
-2.03 ٪
سه ماه گذشته
-7.46 ٪
شش ماه گذشته
-19.79 ٪
یک سال گذشته
106.93 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
994.32 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر