صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/16

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: https://iafi.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,011,608

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 39,678,730

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,010,559

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 321,270

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,097,723 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.41 ٪
یک ماه گذشته
1.81 ٪
سه ماه گذشته
5.46 ٪
شش ماه گذشته
11.02 ٪
یک سال گذشته
27.88 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
203.67 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر