صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/16

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: https://iafi.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,009,551

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 29,598,839

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,008,103

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 401,161

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,838,686 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.5 ٪
یک ماه گذشته
3.22 ٪
سه ماه گذشته
8.17 ٪
شش ماه گذشته
14.95 ٪
یک سال گذشته
27.49 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
183.36 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق