دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/16

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: https://iafi.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,012,431

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 39,393,895

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,011,209

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 606,105

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,835,483 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.54 ٪
یک ماه گذشته
1.95 ٪
سه ماه گذشته
5.6 ٪
شش ماه گذشته
13.63 ٪
یک سال گذشته
29.37 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
198.18 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر