صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/01/26

حسابرس: موسسه حسابرسي بيات رايان

آدرس سایت: https://iafi.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/06/27

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,002,406

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 56,560,697

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,001,047

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,439,303

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,619,941 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.42 ٪
یک ماه گذشته
1.74 ٪
سه ماه گذشته
5.25 ٪
شش ماه گذشته
10.43 ٪
یک سال گذشته
21.79 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
215.16 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر