صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

1,003,143
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:امین آشنا ایرانیان
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:سبدگردان سهم آشنا
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تاریخ تاسیس:1391/02/16
حسابرس:رازدار
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,006,018  (ریال)
آدرس سایت https://iafi.ir
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.58
بازده ماهانه:2.47
بازده فصلی:6.67
بازده نیم سال:12.77
بازده سالانه:25.22
بازده کل:174.75
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :1.46
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-0.27