صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

مشخصات صندوق

نام صندوق : الماس کوروش

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان کوروش

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/07/08

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.kouroshfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,016

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 176,582,574

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,003

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 203,417,426

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,766,487 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.29 ٪
یک ماه گذشته
0.84 ٪
سه ماه گذشته
4.39 ٪
شش ماه گذشته
9.3 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
10.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر