صندوق سرمایه گذاری افق ملت

مشخصات صندوق

نام صندوق : افق ملت

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی ملت

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06

حسابرس: موسسه ارقام نگر آریا

آدرس سایت: https://ofoghmellat.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 122,902

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 28,382,581

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 122,128

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 21,617,419

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,466,316 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.259 ٪
یک ماه گذشته
-2.816 ٪
سه ماه گذشته
5.486 ٪
شش ماه گذشته
2.383 ٪
یک سال گذشته
30.586 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,112.67 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر