دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

مشخصات صندوق

نام صندوق : افق ملت

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.ofoghmellat.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 177,095

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,582,581

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 175,910

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 25,417,419

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,324,315 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.715 ٪
یک ماه گذشته
10.822 ٪
سه ماه گذشته
89.812 ٪
شش ماه گذشته
314.179 ٪
یک سال گذشته
577.933 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,646.698 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق