صندوق سرمایه گذاری افق ملت

مشخصات صندوق

نام صندوق : افق ملت

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی ملت

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06

حسابرس: موسسه ارقام نگر آریا

آدرس سایت: https://ofoghmellat.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 121,266

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 25,982,581

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 120,485

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 24,017,419

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,130,510 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.317 ٪
یک ماه گذشته
-3.107 ٪
سه ماه گذشته
-11.124 ٪
شش ماه گذشته
-25.99 ٪
یک سال گذشته
161.435 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,096.356 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر