دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

مشخصات صندوق

نام صندوق : افق ملت

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی ملت

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06

حسابرس: موسسه ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.ofoghmellat.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 130,244

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 25,482,581

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 129,395

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 24,517,419

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,297,328 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.835 ٪
یک ماه گذشته
-0.391 ٪
سه ماه گذشته
-20.541 ٪
شش ماه گذشته
46.685 ٪
یک سال گذشته
334.488 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,184.828 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر