دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : افرا نماد پایدار

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/12/21

حسابرس: آتیه اندیش نمودگر

آدرس سایت: http://afra.fund/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,667

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 129,424,332

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,661

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 120,575,668

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,509,095 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.03 ٪
یک ماه گذشته
1.91 ٪
سه ماه گذشته
9.06 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
16.26 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق