صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : افرا نماد پایدار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/12/21

حسابرس: آتیه اندیش نمودگر

آدرس سایت: http://afra.fund/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,777

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 237,724,332

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,773

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 12,275,668

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,036,417 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.39 ٪
یک ماه گذشته
1.65 ٪
سه ماه گذشته
5.02 ٪
شش ماه گذشته
9.44 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
27.35 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر