صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

مشخصات صندوق

نام صندوق : اعتماد داریک

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان داریک پارس

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/04/30

حسابرس: رهبین

آدرس سایت: http://etemaddarik.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,443

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 82,400,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,432

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 217,600,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 859,580 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.08 ٪
یک ماه گذشته
-0.71 ٪
سه ماه گذشته
0.65 ٪
شش ماه گذشته
3.02 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
4.31 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر