دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : اعتماد آفرین پارسیان

بازارگردان : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/05

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.eap-fund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 33,255

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,062,321,420

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 33,243

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,937,678,580

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,557,157 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.54 ٪
یک ماه گذشته
1.59 ٪
سه ماه گذشته
4.46 ٪
شش ماه گذشته
10.61 ٪
یک سال گذشته
20.28 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
224.05 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر