دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : اعتماد آفرین پارسیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: متفرقه

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/05

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.eap-fund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 31,670

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,375,921,420

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 31,658

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,624,078,580

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,557,689 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.05 ٪
یک ماه گذشته
1.58 ٪
سه ماه گذشته
5.79 ٪
شش ماه گذشته
11.48 ٪
یک سال گذشته
23.79 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
208.74 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق