صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : اعتماد آفرین پارسیان

بازارگردان : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/05

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.eap-fund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 34,730

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,150,821,420

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 34,715

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,849,178,580

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 74,665,138 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.2 ٪
یک ماه گذشته
1.23 ٪
سه ماه گذشته
3.71 ٪
شش ماه گذشته
8.93 ٪
یک سال گذشته
21.22 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
238.55 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر