مشخصات صندوق

نام صندوق : اعتماد آفرین پارسیان

بازارگردان : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/05

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.eap-fund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/03/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 44,521

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,690,221,420

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 44,469

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,309,778,580

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 119,629,730 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.01 ٪
یک ماه گذشته
1.48 ٪
سه ماه گذشته
5.18 ٪
شش ماه گذشته
9.84 ٪
یک سال گذشته
22.64 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
333.12 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر