صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارمغان یکم ملل

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/16

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://www.armaghanemelal.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,326,546

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 98,510

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,284,966

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 101,490

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 914,662 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.08 ٪
یک ماه گذشته
-6.45 ٪
سه ماه گذشته
-4.11 ٪
شش ماه گذشته
-11.12 ٪
یک سال گذشته
147.88 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
938.68 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر