صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

4,858,568
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:ارمغان یکم ملل
نوع:مختلط
مدیر:سبدگردان پاداش سرمایه
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
تاریخ تاسیس:1390/05/16
حسابرس:بیات رایان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد4,902,184  (ریال)
آدرس سایت http://www.armaghanemelal.com
بازده صندوق
بازده هفتگی:6.57
بازده ماهانه:9.16
بازده فصلی:35.95
بازده نیم سال:46.11
بازده سالانه:142.73
بازده کل:503.96
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :13.18
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-7.46