صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارمغان یکم ملل

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/16

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://www.armaghanemelal.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,205,501

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 100,183

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,163,943

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 99,817

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 918,071 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.21 ٪
یک ماه گذشته
-3.03 ٪
سه ماه گذشته
-1.3 ٪
شش ماه گذشته
-5.35 ٪
یک سال گذشته
63.99 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
927 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر