دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارمغان یکم ملل

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/16

حسابرس: موسسه حسابرسی کارای پارس

آدرس سایت: http://www.armaghanemelal.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,772,423

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 105,097

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,730,697

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 94,903

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,022,667 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.37 ٪
یک ماه گذشته
-6.7 ٪
سه ماه گذشته
-6.22 ٪
شش ماه گذشته
60.4 ٪
یک سال گذشته
200.52 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
974.17 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر