صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارمغان ایرانیان

بازارگردان : تامین سرمایه نوین

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/20

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.armaghanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,142

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 367,625,403

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,138

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -267,625,403

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,726,739 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.42 ٪
یک ماه گذشته
1.71 ٪
سه ماه گذشته
5.25 ٪
شش ماه گذشته
10.56 ٪
یک سال گذشته
29.73 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
40.45 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر