صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارمغان ایرانیان

بازارگردان : تامین سرمایه نوین

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/20

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.armaghanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,035

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 482,173,836

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,030

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -382,173,836

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,836,102 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.42 ٪
یک ماه گذشته
1.76 ٪
سه ماه گذشته
5.2 ٪
شش ماه گذشته
10.5 ٪
یک سال گذشته
21.14 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
44.2 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر