دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارمغان ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/07/20

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.armaghanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,043

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 99,549,046

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,036

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 450,954

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 999,040 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.3 ٪
یک ماه گذشته
1.82 ٪
سه ماه گذشته
4.83 ٪
شش ماه گذشته
19.68 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
28.94 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق