صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرینان دی

ضامن نقدشوندگی : بانک دی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/12

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://www.afdayfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,003,371

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 72,462,927

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,002,357

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 7,537,073

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 72,633,725 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.56 ٪
سه ماه گذشته
4.68 ٪
شش ماه گذشته
9.35 ٪
یک سال گذشته
19.35 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
213.45 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر