دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرینان دی

ضامن نقدشوندگی : بانک دی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/03

حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند

آدرس سایت: http://www.afdayfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,009,135

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 69,850,739

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,008,035

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 149,261

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 70,412,049 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.17 ٪
یک ماه گذشته
1.7 ٪
سه ماه گذشته
6 ٪
شش ماه گذشته
11.72 ٪
یک سال گذشته
24.93 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
194.88 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر