صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرینان دی

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/12

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://www.afdayfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,012,879

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 69,663,013

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,011,793

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 336,987

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 70,484,556 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.13 ٪
یک ماه گذشته
1.24 ٪
سه ماه گذشته
6.47 ٪
شش ماه گذشته
11.83 ٪
یک سال گذشته
22.95 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
183.62 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق