صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرینان دی

ضامن نقدشوندگی : بانک دی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/12

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://www.afdayfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,007,030

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 79,589,180

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,006,162

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -9,589,180

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 80,079,634 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.31 ٪
یک ماه گذشته
1.72 ٪
سه ماه گذشته
4.89 ٪
شش ماه گذشته
10.74 ٪
یک سال گذشته
24.75 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
199.64 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر