دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرین گلرنگ

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/01/29

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://golrangfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/09

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,000,447

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,985,100

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,000,000

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,900

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,985,101 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.14 ٪
یک ماه گذشته
-0.55 ٪
سه ماه گذشته
2.14 ٪
شش ماه گذشته
9.08 ٪
یک سال گذشته
24.87 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
112.91 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر