صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرین بیدار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

مدیر صندوق: سبدگردان اقتصاد بیدار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/04/11

حسابرس: ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.arzesh.ebb.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,639

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 388,300,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,570

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 11,700,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,715,803 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-12.95 ٪
یک ماه گذشته
-15.33 ٪
سه ماه گذشته
-8.2 ٪
شش ماه گذشته
-12.31 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-4.44 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر