صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : ارزش آفرین بیدار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

مدیر صندوق: سبدگردان اقتصاد بیدار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/04/11

حسابرس: ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.arzesh.ebb.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,830

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 387,100,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,761

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 12,900,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,778,387 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.21 ٪
یک ماه گذشته
-7.67 ٪
سه ماه گذشته
-10.42 ٪
شش ماه گذشته
1.08 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-4.11 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر