صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: http://bkf3s.irbroker2.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 4,456,411

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 304,466

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,450,335

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 295,534

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,354,975 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.91 ٪
یک ماه گذشته
0.32 ٪
سه ماه گذشته
2.42 ٪
شش ماه گذشته
-39.54 ٪
یک سال گذشته
4.53 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
435.4 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر