صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی گروه دی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://daygroupfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,224,692

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 659,676

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,208,003

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -159,676

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,393,650 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.921 ٪
یک ماه گذشته
-37.691 ٪
سه ماه گذشته
-74.387 ٪
شش ماه گذشته
-68.055 ٪
یک سال گذشته
90.723 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,019.366 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر