صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/03

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.mapnafund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,987,333

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 175,264

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,981,124

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 624,736

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 697,747 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-12.66 ٪
یک ماه گذشته
-11.53 ٪
سه ماه گذشته
6.12 ٪
شش ماه گذشته
-49.72 ٪
یک سال گذشته
47.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
298.26 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر