صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بهمن

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: http://bahmangostarfund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 6,899,292

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 178,267

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 6,887,099

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 321,733

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,227,742 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.026 ٪
یک ماه گذشته
-4.556 ٪
سه ماه گذشته
-8.153 ٪
شش ماه گذشته
-33.902 ٪
یک سال گذشته
66.015 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
547.257 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر