صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بورس بهگزین

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/27

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.sinammfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 6,770,335

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 283,516

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 6,762,585

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 416,484

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,917,301 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.12 ٪
یک ماه گذشته
-14.4 ٪
سه ماه گذشته
-11.85 ٪
شش ماه گذشته
-31.39 ٪
یک سال گذشته
130.58 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
561.9 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر