صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/04/02

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://smomidfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,577,996

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,855,160

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,575,808

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -855,160

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,499,182 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.795 ٪
یک ماه گذشته
-17.384 ٪
سه ماه گذشته
-30.653 ٪
شش ماه گذشته
-55.57 ٪
یک سال گذشته
-2.467 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
81.15 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر