صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: سبدگردادن الماس

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/02

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.armanandishfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,209,919

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,207,662

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری :

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,207,661 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.015 ٪
یک ماه گذشته
11.392 ٪
سه ماه گذشته
-1.478 ٪
شش ماه گذشته
-38.753 ٪
یک سال گذشته
-75.877 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
20.766 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر