صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان الگوریتم

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17

حسابرس: و خدمات مالی همیار حساب

آدرس سایت: http://www.tsfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,352,513

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 861,770

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,351,205

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -611,770

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,164,427 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.519 ٪
یک ماه گذشته
0.821 ٪
سه ماه گذشته
-46.694 ٪
شش ماه گذشته
-57.98 ٪
یک سال گذشته
-54.143 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
35.125 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر