مشخصات صندوق

نام صندوق : اتحاد آرمان اقتصاد

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آرمان اقتصاد

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1400/06/24

حسابرس: ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://ettehadfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,009,954

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,432,682

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,009,293

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -432,682

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,445,996 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
2.02 ٪
سه ماه گذشته
6.07 ٪
شش ماه گذشته
10.61 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
16.12 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر